Om företaget

Affärsidé

Gothia Care AB erbjuder förstudier, projekteringar, ny-ombyggnationer och special- förvaltning av anläggningar, fastigheter samt integrerade anläggningstillgångar till våra partners i handeln och ägandet av vårt fastighetsbestånd.  Målet är ge partnern kontinuitet och trygghet i förändringen av sina verksamheter samt vid om- och nyetablering.

Verksamhetsområden

Gothia Care AB partners är företag, organisationer och stiftelser samt SKL, Regioner och Stater nationellt och internationellt. Gothia Care AB ingår i Gothia Propertiesgruppen vars nav är fastighetsförmedling av komersiella- och specialfastigheter inom landet och på exportmarknader. Gothia Care AB är skapat för investeringar i samarbetet med egna verksamheter, partners och hyresgäster inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg, behandling och utbildning jämte sjukvård samt andra partners i förenliga verksamhets- områden inom landet samt på exportmarknader.

Rådgivning-Handledning

Gothia Care AB har rådgivande funktioner för samarbetspartners och kan på uppdrag handleda genom hela förändringsprocessen med finansiering, redovisning och analys av projektet för vidare utvärderingar. Vi driver utvecklandet av nya samarbetsformer inom ”Svensk vård och omsorg på export” samt tolkning av lagrum och förordningar/författningar mellan stater och unioner.

Konsultation

Gothia Care AB driver processen från förstudier, beslutsfattande, för/detaljprojekteringar och verksamhetsstudier. Vårt mål är att i varje unik process skapa ett efterfrågebaserat specialfastighetsbestånd. Vi samarbetar i nätverk med arkitekter, byggkonsulter och bygg- företag i samklang med myndigheter och regionstyrelser.

Forskning & Utveckling

Gothia Care AB intressesfär syftar till att befrämja relevant forskning- och teoribildning samt utveckling och förnyelse.